Cases

Mangler du inspiration til, hvordan din virksomhed kan vækste gennem kompenteceudvikling? Læs artiklerne for information, om de forskellige projekter og muligheder, som FUNDING2LEARN har hjulpet små og mellemstore virksomheder med. 

Et grønt mindset i en grå branche

Dansk Mobil Beton arbejder ‘beton-stærkt’ efter at sikre bæredygtighed og den grønne dagsorden ved produktion og levering ‘on site’ af Grøn Beton. Funding2Learn giver en hjælpende hånd undervejs og involverer en bredere kreds, blandt andet Køge Kommune, i Grøn Betons miljøpotentiale. Dansk Mobil Beton har netop fået lejlighed for

Læs mere »

‘Grøn omstilling’ på agendaen

Dansk Mobil Beton A/S i Borup lagde hus til, den 11. marts 2020, da Køges Borgmester Marie Stærke, Allan Munch – direktør for Connect Køge, Niels Rolskov – Formand for Klima & Planudvalg i Køge Kommune og Erik Swiatek – Formand for Teknisk Udvalg i Køge Kommune mødtes for

Læs mere »

ANDERTECH

De seneste måneder har Funding2Learn arbejdet med virksomheden Andertech for at fremme deres vækstpotentiale. Andertech oplever aktuelt store forandringer med skaléring af nye produkter, nye teknologier og nye markeder. Disse aspekter skabte et behov for at stille skarpt på de indre linjer. Forløbet med Funding2Learn er finansieret af socialfondsprojektet

Læs mere »

Økonomisk støtte til medarbejderudvikling

Funding2Learn: Virksomhederne har begrænset viden om tilgængelige fondspenge til udvikling Konkurrenceevne og -sikkerhed er tæt forbundet med virksomhedernes evne at udvikle medarbejdernes kompetencer og virksomhedernes kerneforretning. Den ekstra udgift, der er forbundet med udviklingen kan dog være en byrde for mange virksomheder. Sådan behøver det dog ikke at være:

Læs mere »