FUNDING2LEARN

‘Grøn omstilling’ på agendaen

Dansk Mobil Beton A/S i Borup lagde hus til, den 11. marts 2020, da Køges Borgmester Marie Stærke, Allan Munch – direktør for Connect Køge, Niels Rolskov – Formand for Klima & Planudvalg i Køge Kommune og Erik Swiatek – Formand for Teknisk Udvalg i Køge Kommune mødtes for at høre mere om Dansk Mobil Beton’s tilgang til at blive en ‘grøn’ forretning i en ‘grå’ og dermed traditionel branche.

Mødet kom i stand ved hjælp af Jette Mølholm, Funding2Learn, der ligeledes deltog i mødet.
Funding2Learn hjælper virksomhederne med at finde vej i junglen af støtteordninger til kompetenceudvikling og innovationsprojekter, så virksomhederne kan fortsætte væksten.
Yderligere deltog direktør hos Makom – Marketing/Kommunikation, Tanja Hende, der har stået for hele den grønne linje og signalværdien bag Dansk Mobil Beton A/S, deres CSR-profil og kontinuerlig kommunikation heraf.

Dansk Mobil Beton A/S stillede op med egen direktør, Steen Madsen og samarbejdspartneren Morten Falck fra Borup Ressourcecenter, der er nabo til Dansk Mobil Beton A/S.

Dansk Mobil Beton A/S i Borup er den eneste udbyder af mobilbeton i Danmark. Betonen produceres i en volumetrisk betonmixer på byggepladsen, hvilket mindsker spild og overproduktion, for ikke at glemme effekten af det reducerede slid på vejnettet, bilerne og en langt mindre CO2-udledning.

Globalt set er betonindustrien ansvarlig for mellem 5 og 10 procent af verdens samlede CO2-udslip. Forbruget af beton bliver kun overgået af menneskets forbrug af drikkevand.
“Forbrug af ren drikkevand i vores betonproduktion og ved afvask af vores biler har vi fokus på.” fortæller Steen Madsen, direktør hos Dansk Mobil Beton A/S. Og netop innovationsudvikling i form af nye produktionsformer har dannet grundlaget for mødet.
Jette Mølholm fra Funding2Learn forklarer: “Jeg har, på Dansk Mobil Beton’s vegne, ansøgt om fondsmidler til et innovationsprojekt. Projektet går ud på at bygge et opsamlingsanlæg til regnvand på matriklen, som kan anvendes i betonproduktionen samt til afvaskning af bilerne. Dermed reduceres – eller i bedste fald – fjernes brugen af frisk drikkevand, helt fra produktionen. I og med at drikkevand netop er en knap ressource, er dette projekt bæredygtig og går ind under genanvendelse – cradle-to-cradle, det vil sige innovations- og miljøprojekter.”

Ikke alene er der tale om genanvendelse af regnvandet, da Dansk Mobil Beton allerede har en bæredygtig produktion af beton, kaldt ‘Grøn Beton’. I den grønne beton er 80 procent af den færdige beton produceret af genbrugsmaterialer.
Beton nedbrydes meget langsomt. Det tager tusinder af år, før det reduceres til sand, sten og jord. Derfor er det også vigtigt at genbruge betonaffaldet fra ældre konstruktioner i produktionen af ny beton, så man ikke tager mere end højst nødvendigt af jordens ressourcer.
Nedknusning af beton hjælper Borup Ressourcecenter med:
“Vi nedknuser materialer til betonproduktionen som led i den bæredygtige produktion. Ikke alene nedbringer vi noget af de enorme mængder betonaffald, der hvert år skabes i Danmark, vi bidrager ligeledes til en produktion, hvor ‘ingredienserne’ kan nedbringes og dermed CO2-udledningen mindskes.” lyder det fra Morten Falck.
“Ved at anvende nedknust beton, viser de prøvestøbninger vi har lavet, en tendens, at der kan tilføres mindre cement.”

Steen Madsen konstaterer: “Det er innovativ produktudvikling, som dette, der skal ændre den negative indvirkning, som betonindustrien har på miljøet. Vores mål er at tilbyde de mest fleksible produktionsprocesser og produkter, der tager hensyn til kvalitet og med omtanke for klima og miljø.”

Og netop med dette incitament mødte Køge Kommune, med Borgmesteren i spidsen, op hos Dansk Mobil Beton i Borup, til dagens møde.
Erhvervslivet er den drivkraft, som er nødvendig for forandringer og som er afgørende for at løse miljømæssige udfordringer, blandt andet gennem innovation. Det er vigtigt, i disse tider, hvor der netop er fokus – fra politikkernes side – at alle skal bidrage til den grønne omstilling, at have Køge Kommune ved bordet.
“Det er vigtigt at påpege andre løsninger og muligheder overfor kommunen, end blot den traditionelle betonproduktion. Det er vigtigt, at vi kan dokumentere og vise – og dermed få nogle ‘godkendelser’, for eksempel i form af ‘vidensstempler’ til innovationsudvikling, at fortælle at vores betonproduktion har langt større ‘grønne effekter’ og at disse tiltag – på den miljømæssige bane – må have betydning i udbud og beskrivelser for lokalplanerne.” fortæller Steen Madsen.

“Vi har redegjort og dokumenterer ligeledes undervejs om Dansk Mobil Beton’s vilje til bæredygtighed.” fortæller direktør hos Makom, Tanja Hende.
“Qua udarbejdelsen af CSR-profilen for virksomheden, skærper vi fokus på konkrete mål og strategier – og går målrettet efter dem. Grøn omtanke er fremtiden og ikke alene godt for omsætningen og virksomhedens omdømme, men også afgørende for vores kommende generationer og klima- og miljøproblematikken.”

“CSR-profilen er en god måde at få sat ord på de mål og strategier, vi allerede har og vores bestræbelser på at vi fastholder kursen mod bæredygtighed i alle aspekter om muligt. CSR-profilen indeholder en handlingsplan, der konkretiserer og holder fast i vores ønske. Og med Kommunens tilstedeværelse håber vi på, at vi når et par skridt længere i den bæredygtige retning.” slutter Steen Madsen, Dansk Mobil Beton A/S

KUNNE DU LIDE ARTIKLEN?

Del på Linkdin
Del på Facebook