KOMPETENCEAFDÆKNING

kOMPETENCER

KOMPETENCEAFDÆKNING SKABER

EFFEKTIVE  VIRKSOMHEDER

En leder, der kender sine medarbejderes motivation, styrker og svagheder, har langt bedre muligheder for at optimere effektivt.

Hvis man vil vækste, er det oplagt at se på de ressourcer, du allerede har i virksomheden, og hvordan man udvikler dem bedst muligt. Derfor er kompetenceafdækning så værdifuldt. Det er et fantastisk værktøj til at blive en bedre leder, en bedre medarbejder og en stærkere virksomhed.

Funding2Learn har gode erfaringer med både små og mellemstore virksomheder, og uanset størrelse kan denne proces have stor effekt for din virksomhed. Virksomheden kan forbedrer sine vilkår på markedet gennem medarbejderudvikling, så bliver det kun nemmere at vælge kompetence som et vækstparameter.

Resultaterne af kompetencemapping kan bruges til strategisk kompetenceudvikling.

CEO ASKS CEO:

“WHAT HAPPENS IF WE INVEST IN DEVELOPING OUR PEOPLE AND THEN THEY LEAVE US?”
CEO:

“WHAT IF WE DON’T AND THEY STAY?”

Har ansatte de kompetencer og værktøjer de skal bruge for at løse deres opgaver?

Hvilket kompetenceudviklingsforløb kunne gavne dem og organisationens mål?

Har dine medarbejder uudnyttede evner eller potentialer, der kunne bruges bedre til andre opgaver, der i højere grad vil gavne organisationen/medarbejderen?