KOMPETENCEAFDÆKNING

kOMPETENCER

KOMPETENCEAFDÆKNING SKABER

EFFEKTIVE  VIRKSOMHEDER

En leder, der kender sine medarbejderes motivation, styrker og svagheder, har langt bedre muligheder for at optimere effektivt.

Hvis man vil vækste, er det oplagt at se på de ressourcer, du allerede har i virksomheden, og hvordan man udvikler dem bedst muligt. Derfor er kompetenceafdækning så værdifuldt. Det er et fantastisk værktøj til at blive en bedre leder, en bedre medarbejder og en stærkere virksomhed.

FUNDING2LEARN har gode erfaringer med både små og mellemstore virksomheder, og uanset størrelse kan denne proces have stor effekt for din virksomhed. Virksomheden kan forbedrer sine vilkår på markedet gennem medarbejderudvikling, så bliver det kun nemmere at vælge kompetence som et vækstparameter.

Resultaterne af kompetencemapping kan bruges til strategisk kompetenceudvikling.

CEO ASKS CEO:

“WHAT HAPPENS IF WE INVEST IN DEVELOPING OUR PEOPLE AND THEN THEY LEAVE US?”

CEO:

“WHAT IF WE DON’T AND THEY STAY?”

Har ansatte de kompetencer og værktøjer de skal bruge for at løse deres opgaver?

Hvilket kompetenceudviklingsforløb kunne gavne dem og organisationens mål?

Har dine medarbejder uudnyttede evner eller potentialer, der kunne bruges bedre til andre opgaver, der i højere grad vil gavne organisationen/medarbejderen?

Finansieret udvikling

Funding2Learn kan være med jer hele vejen i ansøgning af fondsmidler, så du kan få helt eller delvist finansieret et forløb, analyse af medarbejdere og ledere gennem kompetencematrix, strategisk binde resultatet sammen mål om vækst i virksomheden og coaching.

Fordelen ved at have Funding2learn med gennem hele processen er, at den indsigt, vi kommer frem til ved kompetenceafdækningen nemmere kan assistere med at oversætte dem direkte til værktøjer, justering af fokus og forløb.

Funding2Learn kan efterfølgende tilbyde: 

Strategi

Vi udarbejder en udviklingsstrategi eller tilpasser virksomhedens mål. Data fra kompetenceafdækning belyser muligheder for vækst i medarbejderkompetencer.

Executive Coaching

Vi arbejder med ledelsesstil og værktøjer målrettet mod dine specifikke problemstillinger. Jeg coacher dig, for at optimere din kommunikation, så det bliver nemmere at tage de svære samtaler, og udvikle din ledelsesstil.

Leder/Teamudvikling

FUNDING2LEARN gør en gruppe til et team. Hvordan arbejder I sammen ud fra jeres individuelle styrker og svagheder og sparrer med hinanden? Find synergierne og effektiviser.

Overblik & Handingsplan

FUNDING2LEARN sikrer dig overblik og konkret handlingsplan for at optimere og stille skarpt på, hvor du og dine medarbejdere kan sætte ind.​

Mål om vækst?

Hvad enten du ønsker at vækste eller du er en gazellevirksomhed, der har brug for redskaber til at håndtere den hurtige vækst, kan du med fordel kontakte FUNDING2LEARN.

FUNDING2LEARN KUNDER