SMV STRATEGI

Få dækket 50% af omkostningerne til konsulentydelsen

SMV PRO

Få omkostningerne til konsulentydelser helt eller delvist dækket

compress

Brug kompetenceløft af medarbejderne som løftestang til vækst

Digitale veje til vækst

Det digitale afsæt skaber konkurrencekraft og vækst

more

Kom godt videre efter Covid-19 med et skræddersyet forløb