MORE

Vækst igennem MORGENDAGENS RESSOURCER

RÅDGIVNING IGENNEM MORE

I samarbejde med Køge Handelsskole

MORGENDAGENS RESSOURCER

Projektet MORE (Morgendagens Ressourcer) kan hjælpe små og mellemstore virksomheder med at komme videre efter Covid 19 ved

  • Opkvalificering/efteruddannelse af ledere og medarbejdere
  • Hjælpe med omstilling, effektivisering og digitalisering internt i virksomheden
  • Hente kompetencer ( profil med videregående uddannelse) ind i virksomheden, som kan tilføre nyt, supplere og/eller understøtte virksomhedens udviklingsønsker og behov

Uddannelses- og kompetenceudviklingsforløb: 
Der tages udgangspunkt i en afdækning af virksomhedens udfordringer og potentialer og dens behov til forløbet.

Projektets aktiviteter vil kunne rette sig mod alle dele af virksomheden: økonomistyring, markedsføring, salg og kunderelationer, projektstyring, lagerstyring, transport og ruteplanlægning, HR og administration, kunderelationer, produktionsstyring, produktion inkl. automatisering, anvendelse af robotter og cobots, brug af GPS-styringssystemer, 3D printning og droner m.v.

Projektet har fokus på kvalitetssikring, brug af audits samt IT-sikkerhed og systematisk, løbende risikovurdering. Virksomheden vil også få mulighed for et fokus på arbejdsorganisering og -miljø samt styrkelse af ledelsens og medarbejderes kompetencer. Uddannelses- og kompetence forløbene bliver tilrettelagt med størst mulig hensyntagen til virksomhedens muligheder og økonomi, herunder mulighed for refusion fra arbejdsmarkedets fonde.

Uanset om du skal opkvalifecere dine medarbejdere, have hjælp til omstilling eller digitalisering eller hente nye kompetencer ind i virksomheden, så er der muligheder for at få støttemidlerne i spil til at realisere behovet.